Rocalla 15/0 Miyuki. Matte Metallic Silver Grey

216-2002

Rocalla 15/0 Miyuki. Matte Metallic Silver Grey

216-2002
Bolsa de 5 grs.
1 > 5 1,25 €
6 > 9 1,19 €
> 10 1,13 €
Total: 1,25 €

216-2002
Nuevo