Rocalla 15/0 Miyuki. Opaque White

216-402

Rocalla 15/0 Miyuki. Opaque White

216-402
Bolsa de 5 grs.
1 > 5 1,05 €
6 > 9 1,00 €
> 10 0,94 €
Total: 1,05 €

216-402
Nuevo