Rocalla 11/0 Miyuki. Matte olive iris

213-2013

Rocalla 11/0 Miyuki. Matte olive iris

213-2013

Bolsa de 5 grs.

1 > 5 1,09 €
6 > 9 1,03 €
> 10 0,98 €
Total: 1,09 €

213-2013
Nuevo