Rocalla 11/0 Miyuki. Matte opaque light Tea Rose

213-2036

Rocalla 11/0 Miyuki. Matte opaque light Tea Rose

213-2036

Bolsa de 5 grs.

1 > 5 1,50 €
6 > 9 1,43 €
> 10 1,36 €
Total: 1,50 €

213-2036
Nuevo