Rocalla 11/0 Miyuki. Opaque Orange

213-406

Rocalla 11/0 Miyuki. Opaque Orange

213-406

Bolsa de 5 grs.

1 > 5 1,16 €
6 > 9 1,10 €
> 10 1,04 €
Total: 1,16 €

213-406
Nuevo