Miyuki Delica 10/0. Matte metallic silver

221-321

Miyuki Delica 10/0. Matte metallic silver

221-321

Bolsa de 5 grs.

1 > 5 5,04 €
6 > 9 4,79 €
> 10 4,53 €
Total: 5,04 €

221-321
Nuevo