Rocalla 11/0 Miyuki. Matte cobalt

213-2075

Rocalla 11/0 Miyuki. Matte cobalt

213-2075
Bolsa de 5 grs.
1 > 5 0,90 €
6 > 9 0,81 €
> 10 0,73 €
Total: 0,90 €

213-2075
Nuevo