Rocalla 15/0 Miyuki.Opaque chocolate

216-409

Rocalla 15/0 Miyuki.Opaque chocolate

216-409
Bolsa de 5 grs.
1 > 5 1,16 €
6 > 9 1,10 €
> 10 1,04 €
Total: 1,16 €

216-409
Nuevo