Rocalla 11/0 Miyuki. Opaque purple C.1477

213-1477

Rocalla 11/0 Miyuki. Opaque purple C.1477

213-1477

Bolsa de 5 grs.

1 > 5 0,80 €
6 > 9 0,76 €
> 10 0,71 €
Total: 0,80 €

213-1477
Nuevo