Rocalla 11/0 Miyuki. Matte olive iris

213-2013

Rocalla 11/0 Miyuki. Matte olive iris

213-2013
Bolsa de 5 grs.
1 > 5 1,10 €
6 > 9 0,99 €
> 10 0,88 €
Total: 1,10 €

213-2013
Nuevo