Rocalla 11/0 Miyuki. Matte Metallic Bronze.C2006

213-2006

Rocalla 11/0 Miyuki. Matte Metallic Bronze.C2006

213-2006
Bolsa de 5 grs.
1 > 5 1,98 €
6 > 9 1,80 €
> 10 1,60 €
Total: 1,98 €

213-2006
Nuevo